theworshipsongs
MOLAKAW KITA
- The Builders -
MOLAKAW KITA
By: The BuildersVerse 1:

Andam ka ba
Pagbuhat sa Dios
Pagpangita
Sa katawhan Niya
Nangawala
Sa paglagad Niya
Molakaw kita karon
Pagsulti kanila


Chorus:

Molakaw kita
Imantala Siya
Moanhi si Hesus aron
Luwason na kita
Kung di kita moadto
Sa pagmensahe kanila
Kinsa nalang
Kung magdumili kita


Verse 2:

Daghan na ang anihonon
Naghulat ang Dios
Sa katawhan
Nga mobuhat Niya
Gihatagan ta Niya
Ug gasa pagsulti nila
Kung dili kita basin unya
Mangalaglag sila


Chorus: - (2X)

Molakaw kita
Imantala Siya
Moanhi si Hesus aron
Luwason na kita
Kung di kita moadto
Sa pagmensahe kanila
Kinsa nalang
Kung magdumili kita


Tag:

Kung di kita moadto
Sa pagmensahe kanila
Kinsa nalang
Kung magdumili kita
Kinsa nalang
Kung magdumili kita
also see:
RELATED SONGS: