theworshipsongs
MOLUKSO (Kami Ginoo Alang Kanimo)
MOLUKSO (Kami Ginoo Alang Kanimo)Verse 1:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Kay Imo ming gipili


Verse 2:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Tungod sa gibuhat Mo


Chorus 1: - (2X)

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo


Chorus 2:

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo lang


Verse 1:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Kay Imo ming gipili


Verse 2:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Tungod sa gibuhat Mo


Chorus 1: - (2X)

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo


Chorus 2:

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo lang


Verse 1:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Kay Imo ming gipili


Verse 2:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Tungod sa gibuhat Mo


Chorus 1: - (3X)

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo


Chorus 2:

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo lang
also see:
RELATED SONGS: