theworshipsongs
MUBO NALANG ANG PANAHON
- Nemuel & Levi James -
MUBO NALANG ANG PANAHON
Artist: Nemuel & Levi JamesVerse 1:

Mubo nalang ang atong panahon
Kita ni Kristo Iyang kuhaon
Mga patay Iyang banhawon
Ug ang buhi Iyang lalinon
Pagkatahum nga hunahunaon
Kita ni Kristo Iyang sugaton
Didto unya sa kalangitan
Uban sa manulondang panon


Chorus:

Bulahan ang makaambit
Sa naunang pagkabanhaw
Kamatayon wa nay dapit
Kay mamakwit naman sa langit
Alaot ang nakatulog pa
Sa imperno sila isugba
Ikaduhang pagkabanhaw
Didto sila makapanghupaw


Verse 2:

Oh igsoon ikaw akong dasigon
Sa pag-alagad magapadayon
Aron unya imong maangkon
Ang bulawan nga purongpurong
Alaot kadtong mga pamilya
Sa pagtuo wa magkahiusa
Asawa ra unya'y malalin
Ug ang bana mahabilin


Chorus: - (2X)

Bulahan ang makaambit
Sa naunang pagkabanhaw
Kamatayon wa nay dapit
Kay mamakwit naman sa langit
Alaot ang nakatulog pa
Sa imperno sila isugba
Ikaduhang pagkabanhaw
Didto sila makapanghupaw


Tag:

Ikaduhang pagkabanhaw
Didto sila makapanghupaw


also see:
RELATED SONGS: