theworshipsongs
NGANO
- Together Church -
NGANO
Artist: Together ChurchVerse 1:

Imo kung giampingan
Imo kung gipanalipdan
Gihatagag kaluwasan
Ug gipanalanginan
Imo kung gitawag
Kinabuhi Imong gihatag
Bisan sa kagol-anan
Wa ko Nimo gipasagdan


Chorus:

Kay unsa may nahimo ko
Ngano mang gipangga Mo
Bisan sa kapakyasan, Anaa Ka
Kay unsa man ang bili ko
Nganong gihigugma Mo
Sa kadako sa kalibutan
Imo kung nakit-an
Oh Dios pagkamaayo Mo


Verse 2:

Imo kung giampingan
Imo kung gipanalipdan
Gihatagag kaluwasan
Ug gipanalanginan
Imo kung gitawag
Kinabuhi Imong gihatag
Bisan sa kapakyasan
Wa ko Nimo gipasagdan


Chorus:

Kay unsa may nahimo ko
Ngano mang gipangga Mo
Bisan sa kapakyasan, Anaa Ka
Kay unsa man ang bili ko
Nganong gihigugma Mo
Sa kadako sa kalibutan
Imo kung nakit-an
Oh Dios pagkamaayo Mo


Bridge:

Pagkamaayo Mo
Hesus Ginoo salamat
Hesus salamat, Salamat


Chorus:

Kay unsa may nahimo ko
Ngano mang gipangga Mo
Bisan sa kapakyasan, Anaa Ka
Kay unsa man ang bili ko
Nganong gihigugma Mo
Sa kadako sa kalibutan
Imo kung nakit-an
Oh Dios pagkamaayo Mo


Chorus Tag:

Sa kadako sa kalibutan
Imo kung nakit-an
Oh Dios pagkamaayo Mo


also see:
RELATED SONGS: