theworshipsongs
ONE LITTLE TWO MADALI LANG
ONE LITTLE TWO MADALI LANGOne little two madali lang
Madali lang, madali lang, madali lang
Ibigay mo nang todo
Ibigay mo kay kristo
Ang pagsayaw at pag-awit


One little two, little three,
Little four, madali lang
Madali lang, madali lang,
Madali lang
Ibigay mo nang todo
Ibigay mo kay kristo
Ang pagsayaw at pag-awit


One little two, little three,
Little four, little five,
Little six, madali lang
Madali lang, madali lang,
Madali lang
Ibigay mo nang todo
Ibigay mo kay kristo
Ang pagsayaw at pag-awit


One little two, little three,
Little four, little five,
Little six, little seven,
Little eight, madali lang
Madali lang, madali lang,
Madali lang
Ibigay mo nang todo
Ibigay mo kay kristo
Ang pagsayaw at pag-awit


One little two, little three,
Little four, little five,
Little six, little seven,
Little eight, little nine,
Little ten madali lang
Madali lang, madali lang,
Madali lang
Ibigay mo nang todo
Ibigay mo kay kristo
Ang pagsayaw at pag-awit


One little two, little three,
Little four, little five,
Little six, little seven,
Little eight, madali lang
Madali lang, madali lang,
Madali lang
Ibigay mo nang todo
Ibigay mo kay kristo
Ang pagsayaw at pag-awit


One little two, little three,
Little four, little five,
Little six, madali lang
Madali lang, madali lang,
Madali lang
Ibigay mo nang todo
Ibigay mo kay kristo
Ang pagsayaw at pag-awit


One little two, little three,
Little four, madali lang
Madali lang, madali lang,
Madali lang
Ibigay mo nang todo
Ibigay mo kay kristo
Ang pagsayaw at pag-awit


One little two madali lang
Madali lang, madali lang,
Madali lang
Ibigay mo nang todo
Ibigay mo kay kristo
Ang pagsayaw at pag-awit
also see:
RELATED SONGS: