theworshipsongs
PADAYON LANG
- Jr Cuyam -
PADAYON LANG
By: Jr CuyamVerse 1:

Sa una dasig pa kaayo ka nga tawo
Malipayon nga nangalagad sa atong Ginoo
Daw way makapalong sa imong kalayo
Ug way makapahunong kanimo
Apan ang mga pagsulay
Nagdala'g kaluya
Ug sa hinayhinay nahubsan ka


Chorus 1:

Ooh whoa
Ayaw ug undang padayon lang
Kay ang imong mga kahago wala nasayang
Ooh ooh
Adunay nagpaabot kanimo sa unahan
Ug kung matumba ka bangon ug padayon lang


Verse 2:

Ang mga pagduhaduha
Ug mga problema
Nga gipas-an mo itugyan sa Ginoo
Siya nagalig-on niadtong mga nangaluya
Sa tanang panahon mahigugmaon S'ya
Kung ang mga pagsulay luyahon ka
Dangop lang Kaniya ug pagalig-onon ka


Chorus 1:

Ooh whoa
Ayaw ug undang padayon lang
Kay ang imong mga kahago wala nasayang
Ooh ooh
Adunay nagpaabot kanimo sa unahan
Ug kung matumba ka bangon ug padayon lang


Bridge:

Himoa'g ang-ang ang mga pagsulay
Ug magmainampuon sa kanunay
Itutok ang imong mga
Mata sa mga saad Niya
Mapakyas ka man apan dili S'ya


Chorus 2:

Ooh
Ayaw ug undang padayon lang
Kay ang imong mga kahago dili masayang
Ooh ooh
Adunay nagpaabot kanimo sa unahan
Ug kung matumba ka bangon
Ooh whoa
Ayaw ug undang padayon lang
Kay ang imong mga kahago wala nasayang
Ooh ooh
Adunay nagpaabot kanimo sa unahan
Ug kung matumba ka bangon
Padayon lang


Tag:

Bulahan ang nagpabilin nga malig-on
Ug nagmalahutayon taliwa sa mga pagsulay
Kay madawat ra niya ang ganti
Nga gitagana alang kaniya
Busa padayon lang


also see:
RELATED SONGS: