theworshipsongs
PAGHAHANDOG
PAGHAHANDOGVerse 1:

Ang himig mo ang awit ko
Lahat ng ito'y nagmula sa Iyo
Muling ihahandog sa 'Yo
Buong puso kong inialay sa 'Yo


Chorus:

O Diyos, O Panginoon
Lahat ay biyayang aming inampon
Aming buhay at kakayahan
Ito'y para lamang sa 'Yong
Kal'walhatian


Verse 2:

Ang tanging ninanais ko
Ay matamo lamang ang pag-ibig mo
Lahat ay iiwanan ko
Wala nang kailangan, sapat na ito


Chorus:

O Diyos, O Panginoon
Lahat ay biyayang aming inampon
Aming buhay at kakayahan
Ito'y para lamang sa 'Yong
Kal'walhatian
also see:
RELATED SONGS: