theworshipsongs
PAGHILOM (Healing)
- Victory Worship -
PAGHILOM (Healing)
By: Victory WorshipNasa Iyong mga kamay
Ang paghilom ng Iyong bayan
Pakinggan ang inaalay
Ang handog ng pusong nagsisisi

Ang Ngalan mo ang may taglay
Ng pag-asa sa aming bukas
Kalugdan ang inaalay
Ang handog ng bansang nagsisisi

Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

Mula sa langit kami ay dinggin
Lunasan ang bayang naghihinagpis
Sa 'Yong pag-ibig palalayain
At patatawarin

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Ang Ngalan mo ang may taglay
Ng pag-asa sa aming bukas
Kalugdan ang inaalay
Ang handog ng bansang nagsisisi

Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

Mula sa langit kami ay dinggin
Lunasan ang bayang naghihinagpis
Sa 'Yong pag-ibig palalayain
At patatawarin

Iyong diringgin at patatawarin
Ang bayan namin sa wika Mo'y gagaling
Iyong diringgin at patatawarin, oh-oh-oh-oh
Ang bayan namin sa wika Mo'y gagaling
Sa'y gagaling, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami, oh-oh-oh
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

Mula sa langit kami ay dinggin
Lunasan ang bayang naghihinagpis
Sa 'Yong pag-ibig palalayain
At patatawarin

Nasa Iyong mga kamay
Ang paghilom ng Iyong bayan
also see:
RELATED SONGS: