theworshipsongs
PAGKAMAAYO MO HESUS
PAGKAMAAYO MO HESUSVerse 1:

Ang tibook kong kasingkasing
Alang lamang Kanimo
Walay laing manag-iya
Ikaw lang Hesu Kristo
Tungod kay kining kinabuhi
Imong gasa
Busa angayan lamang
Na pagasimbahon Ka


Chorus:

Pagkamaayo Mo Hesus
Pagkatahom ning gugma Mo
Way makalabaw
Sa tiunay'ng kalipay ko
Dalaygon Ka Hesus
Igabayaw ang ngalan Mo
Sa tibook kong kasingkasing
Maga pasalamaton ko


Verse 2:

Bisan adunay panahon
Nga ako mibiya
Apan ang Imong gugma
Nagapabilin kanako
Ang Imong kahibulungan
Nga grasya
Nagahatag ug paglaom kanako


Chorus:

Pagkamaayo Mo Hesus
Pagkatahom ning gugma Mo
Way makalabaw
Sa tiunay'ng kalipay ko
Dalaygon Ka Hesus
Igabayaw ang ngalan Mo
Sa tibook kong kasingkasing
Maga pasalamaton ko


Verse 3:

Ang Imong kahibulungan
Nga grasya
Nagahatag ug paglaom kanako


Chorus:

Pagkamaayo Mo Hesus
Pagkatahom ning gugma Mo
Way makalabaw
Sa tiunay'ng kalipay ko
Dalaygon Ka Hesus
Igabayaw ang ngalan Mo
Sa tibook kong kasingkasing
Maga pasalamaton ko


also see:
RELATED SONGS: