theworshipsongs
PAGKATAHUM SA PANGALAN MO (What A Beautiful Name)
PAGKATAHUM SA PANGALAN MO
(What A Beautiful Name)
Verse 1:

Sa sinugdan Ikaw ang pulong
Kauban Mo ang Dios Amahan
Makita sa nilalang ang himaya Mo
Napadayag Mo kang Kristo


Chorus:

Pagkatahum sa pangalan Mo
Pagkahamili sa ngalan Mo
O Hesu Kristo hari ko
Pagkabililhon sa ngalan Mo
Walay sama Kanimo
Pagkatahum sa pangalan Mo
O Hesu Kristo


Verse 2:

Kulang ang langit kun wala ako
Busa gianhi Mo ako
Gugma Mo dako pa sa sala ko
Ako giunungan ug gipasaylo


Chorus:

Pagkatahum sa pangalan Mo
Pagkahamili sa ngalan Mo
O Hesu Kristo hari ko
Pagkabililhon sa ngalan Mo
Walay sama Kanimo
Pagkatahum sa pangalan Mo
O Hesu Kristo


Tag:

Pagkatahum sa pangalan Mo
O Hesu Kristo


Bridge:

Kamatayon napildi
Ang tabil naabli
Lubnganan ug sala gitak-om Mo
Langit naghudyaka
Sa pagdayeg sa himaya
Tungod sa pagkabanhaw Mo
Wa Kay kaatbang
Ug di ka matupngan
Maghari Ka sa kahangturan
Imo ang gingharian
Kanimo ang himaya
Labaw sa tanan Imong ngalan


Chorus: - (2X)

Pagkatahum sa pangalan Mo
Pagkahamili sa ngalan Mo
O Hesu Kristo hari ko
Pagkabililhon sa ngalan Mo
Walay sama Kanimo
Pagkatahum sa pangalan Mo
O Hesu Kristo


Tag:

Pagkatahum sa pangalan Mo
O Hesu Kristo


also see:
RELATED SONGS: