theworshipsongs
PAGLAUM
- Life and Soul -
PAGLAUM
By: Life and SoulVerse 1:

Sa akong pagkatawhanon
Adunay kaluyahon
Usahay maghunahuna
Daw wala na'y ugma
Modagsa ang pagsulay
Ubanan sa kabalaka
Aduna pa ba ako'y kapadulngan


Verse 2:

Pasayloa ako O Dios
Sa akong kapakyasan
Tultuli ako aron may kagawasan
Ang luha ko Ginoo nagasangpit
Hinumdomi ako sa Imong palasyo


Chorus:

Gipasaylo, Gipakamatyan
Gihigugma ang tanan
Sa kamatayon Mo O Dios
Kinabuhi ko hikaplagan
Sa pagdan-ag sa adlaw
Sayo sa kabuntagon
Mabatnan ko ang pahiyum
Bunga ni'ng paglaum


Verse 3:

Akong mga suliran
Gitagaan Niya'g kasulbaran
Bisan pa ako nakasala
Iya akong gihigugma
Karon nagmatngon na ako
Nanglimbasog nga magbag-o
Ubani ako O Ginoo
Didto's gingharian Mo


Chorus:

Gipasaylo, Gipakamatyan
Gihigugma ang tanan
Sa kamatayon Mo O Dios
Kinabuhi ko hikaplagan
Sa pagdan-ag sa adlaw
Sayo sa kabuntagon
Mabatnan ko ang pahiyum
Bunga ni'ng paglaum


Chorus:

Gipasaylo, Gipakamatyan
Gihigugma ang tanan
Sa kamatayon Mo O Dios
Kinabuhi ko hikaplagan
Sa pagdan-ag sa adlaw
Sayo sa kabuntagon
Mabatnan ko ang pahiyum
Bunga ni'ng paglaum


Tag:

Mabatnan ko ang pahiyum
Bunga ni'ng paglaum
also see:
RELATED SONGS: