theworshipsongs
PAGLAUM
- Fishers Of Men -
PAGLAUM
Artist: Fishers Of MenVerse 1:

Tungod sa Imong kaayo
Tungod sa gugma Mo Ginoo
Ako karon ania nag-alagad Kanimo
Salamat sa kaluwasan ko


Chorus:

Ako karon aduna nay paglaum
Alang sa kinabuhing dayon
Takus Ikaw dayegon ug simbahon
Alagaron sa tanang panahon


Verse 2:

Bisan pa sa mga kalisdanan
Bisan pa sa mga kasakitan
Kining tanan di angay
Nga kabalak-an
Kay si Hesus andam
Sa pagtabang


Chorus:

Ako karon aduna nay paglaum
Alang sa kinabuhing dayon
Takus Ikaw dayegon ug simbahon
Alagaron sa tanang panahon


Chorus:

Ako karon aduna nay paglaum
Alang sa kinabuhing dayon
Takus Ikaw dayegon ug simbahon
Alagaron sa tanang panahon


Tag:

Alagaron sa tanang panahon
Alagaron sa tanang panahon


also see:
RELATED SONGS: