theworshipsongs
PAGMATA SAYO SA BUNTAG
PAGMATA SAYO SA BUNTAGPagmata sayo sa buntag
Hesus ikaw naa sa hunahuna
Mao kining tibuok kung lawas
Puno gayud sa paghigugma
Lawas ko himsog kayo
Kasing-kasing malipayon
Ang mga tiil nag tindak-tindak
Sa kalipay’ng hilabihan


Hawak ko nag kiay-kiay
Mga tiil nag cha-cha, cha-cha
Mga kamot nag kaway-kaway
Nagdayeg sa Dios nga malipayon
Naglukso-lukso sa kasadya
Nagsayaw-sayaw, Nagkanta-kanta
Mao kini ang halad ko sa Ginoo
also see:
RELATED SONGS: