theworshipsongs
PASALAMATAN KA
- Augmented 7th Band -
PASALAMATAN KA
Artist: Augmented 7th BandVerse:

Ang kasing-kasing ko
Igahatag lamang Kanimo
Ang kinabuhi ko
Igatugyan diha Kanimo
Ang tibuok kung kusog
Uban sa panagdayeg
Ihalad ko


Pre-Chorus:

Kay angayan Kang mudawat sa tanan
Walay nay laing pang takus


Chorus:

Ginadayeg ginasimba Ka namo
Sa kahibulongan gibuhat Mo
Pasalamatan Ka
Sa kamaayo Mo
Kung kinsa Ka sa kinabuhi ko


Verse:

Ang kasing-kasing ko
Igahatag lamang Kanimo
Ang kinabuhi ko
Igatugyan diha Kanimo
Ang tibuok kung kusog
Uban sa panagdayeg
Ihalad ko


Pre-Chorus:

Kay angayan Kang mudawat sa tanan
Walay nay laing pang takus


Chorus:

Ginadayeg ginasimba Ka namo
Sa kahibulongan gibuhat Mo
Pasalamatan Ka
Sa kamaayo Mo
Kung kinsa Ka sa kinabuhi ko


Pre-Chorus:

Kay angayan Kang mudawat sa tanan
Walay nay laing pang takus


Chorus:

Ginadayeg ginasimba Ka namo
Sa kahibulongan gibuhat Mo
Pasalamatan Ka
Sa kamaayo Mo
Kung kinsa Ka sa kinabuhi ko


Tag:

Pasalamatan Ka
Sa kamaayo Mo
Kung kinsa Ka sa kinabuhi ko
Kung kinsa Ka sa kinabuhi ko


also see:
RELATED SONGS: