theworshipsongs
SALIG SA DIOS
- Alelee Mae Gomintong -
SALIG SA DIOS
By: Alelee Mae GomintongVerse 1:

Mga pagsulay niining kalibutan
Mga unos ug balatian
Igsoon salig ka, Ayaw kabalaka
Kay kitang tanan gihigugma N'ya


Chorus:

Ayaw'g buhii ang kamot sa Dios
Sangpita S'ya sa tanang panahon
Siya atong dalangpanan ug ang atong kusog
Ayaw kabalaka salig sa Dios


Verse 2:

Ug moabot man ang mga problema
Kita moluhod sa tiilan N'ya
Igsoon salig ka, Ayaw kabalaka
Kay kitang tanan gihigugma N'ya


Chorus: - (2X)

Ayaw'g buhii ang kamot sa Dios
Sangpita S'ya sa tanang panahon
Siya atong dalangpanan ug ang atong kusog
Ayaw kabalaka salig sa Dios


Tag:

Siya atong dalangpanan ug ang atong kusog
Ayaw kabalaka Igsoon salig ka
Ayaw kabalaka salig sa Dios
also see:
RELATED SONGS: