theworshipsongs
SANTOS
SANTOSSan--tos, San--tos,
San--tos nga Gino-o
Dios sa ka—ga-hu--man
Puno ang langit ug yu--ta
sa i--mong hima--ya
Hosa--na sa ka--hitas--an
Day-gon ang nagaan--hi sa
Ngalan sa Gino-o
Hosa--na sa ka--hitas--an
also see:
RELATED SONGS: