theworshipsongs
TAKUS KA
- Nikka Abatayo -
TAKUS KA
Artist: Nikka AbatayoVerse 1:

Ginoong Dios
Ania ako
Magaduol diha Kanimo
Bayawon Ka
Awitan Ka
Kauban sa akong paghigugma


Verse 2:

O Dios
Pasayloa ako
Sa akong mga kasaypanan
Kay Ikaw lamang
Ang akong dalangpanan
Walay lain kundi Ikaw lang


Chorus:

Salamat oh Dios
Sa gugma Mong way kinutuban
Ikaw lamang
Ang angayang pasalamatan
Sa gugma Mong
Dako pa sa kalibutan
Ihalad ko ang akong kinabuhi
Kanimo ako magaawit
Magadayeg ug magasimba
Tungod kay takus Ka, Takus Ka
Takus Kang pasalamatan


Verse 2:

O Dios
Pasayloa ako
Sa akong mga kasaypanan
Kay Ikaw lamang
Ang akong dalangpanan
Walay lain kundi Ikaw lang


Chorus:

Salamat oh Dios
Sa gugma Mong way kinutuban
Ikaw lamang
Ang angayang pasalamatan
Sa gugma Mong
Dako pa sa kalibutan
Ihalad ko ang akong kinabuhi
Kanimo ako magaawit
Magadayeg ug magasimba
Tungod kay takus Ka, Takus Ka
Takus Kang pasalamatan


Chorus:

Salamat oh Dios
Sa gugma Mong way kinutuban
Ikaw lamang
Ang angayang pasalamatan
Sa gugma Mong
Dako pa sa kalibutan
Ihalad ko ang akong kinabuhi
Kanimo ako magaawit
Magadayeg ug magasimba
Tungod kay takus Ka, Takus Ka
Takus Kang pasalamatan


also see:
RELATED SONGS: