theworshipsongs
TANAN GISALIG KO
- Victory Band -
TANAN GISALIG KO
By: Victory BandVerse 1:

Dios Amahan
Nasayud Ka kanako
Daw di ako
Angayan moduol Kanimo
Kanimo ang pamuhat
Nga moduol ako
Mapaubsanon nanginahanglan
Sa gugma Mo


Chorus 1:

Gisalig ko
Kanimong tanan
Nasayud ako ang kusog
Human mapakyas
Sanglit gugma Mo
Walay paglubad
Ituboy O Dios kung ako
Mamahinlo Mo


Verse 2:

Ginoong Dios
Naglantaw Ka kanako
Nabal-an ko
Ang sulod ning dughan ko
Ang pamuhat Mo
Kanako nabati ko
Anaa Kanimo
Tibuok paglaum ko


Chorus 1:

Gisalig ko
Kanimong tanan
Nasayud ako ang kusog
Human mapakyas
Sanglit gugma Mo
Walay paglubad
Ituboy O Dios kung ako
Mamahinlo Mo


Bridge:

Ang kahimtang dili makapugong
Mga ngabil ko magaawit
Kalisdanan ko lumalabay lang
Ug kalag Ikaw magadayeg


Chorus 1:

Gisalig ko
Kanimong tanan
Nasayud ako ang kusog
Human mapakyas
Sanglit gugma Mo
Walay paglubad
Ituboy O Dios kung ako
Mamahinlo Mo


Chorus 2:

Sa grasya Mo
Sa himaya Mo
Sa presensya Mo
Gimatarung Mo ako
Sa gugma Mo
Sa hamiling dugo
Nga giula sa krus
Gimatarung Mo ako
Tanan gisalig ko
Gimatarung Mo ako
Tanan gisalig ko


also see:
RELATED SONGS: