theworshipsongs
TANANG MAY GININHAWA
- Jr Cuyam feat. Michiko Natsuki Takeo -
TANANG MAY GININHAWA
By: Jr Cuyam feat. Michiko Natsuki TakeoVerse 1:

Mga kamot ug tingog igabayaw
Uban sa kalipay kami
Mulukso'g musayaw
Tungod sa pagkamaayo Mo
Ug sa dakong gugma Mo kanamo
O Hesus


Chorus:

Pasidunggan ug simbahon Ka
Sa tanang may gininhawa
Pagadaygon ug paga-awitan ug
Pagayukbo-an Ka
Dios sa langit ug yuta
Dios sa tanang nilalang
Dios nga ang bili
Labaw pa kay sa tanang mga butang


Verse 2:

Mga kamot ug tingog igabayaw
Uban sa kalipay kami
Mulukso'g musayaw
Tungod sa pagkamaayo Mo
Ug sa dakong gugma Mo kanamo
O Hesus


Chorus:

Pasidunggan ug simbahon Ka
Sa tanang may gininhawa
Pagadaygon ug paga-awitan ug
Pagayukbo-an Ka
Dios sa langit ug yuta
Dios sa tanang nilalang
Dios nga ang bili
Labaw pa kay sa tanang mga butang


Chorus: - (2X)

Pasidunggan ug simbahon Ka
Sa tanang may gininhawa
Pagadaygon ug paga-awitan ug
Pagayukbo-an Ka
Dios sa langit ug yuta
Dios sa tanang nilalang
Dios nga ang bili
Labaw pa kay sa tanang mga butang


also see:
RELATED SONGS: