theworshipsongs
TONO SA PAGDAYEG
- Influence -
TONO SA PAGDAYEG
By: InfluenceChorus 1:

La la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Kini ang awit sa, awit sa
Akong kalag


Verse: - (2X)

Nag madaugon ako
Nag madaugon ako
Nag madaugon ako
Sa dugo mong naula sa krus


Pre-Chorus:

Ang kaayuhan nabatunan
Ang kagawasan nasinatian
Kalipay nga nag-awas
Tungod sa dugo Mong naula sa krus


Chorus 2:

Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Kini ang awit sa, awit sa
Akong kalag


Verse: - (2X)

Nag madaugon ako
Nag madaugon ako
Nag madaugon ako
Sa dugo mong naula sa krus


Pre-Chorus:

Ang kaayuhan nabatunan
Ang kagawasan nasinatian
Kalipay nga nag-awas
Tungod sa dugo Mong naula sa krus


Chorus 2:

Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Kini ang awit sa, awit sa
Akong kalag


also see:
RELATED SONGS: