theworshipsongs
ULAN SA PANALANGIN
ULAN SA PANALANGINVerse:

Sa kinabuhi ko simbahon Ka
Sa kinabuhi ko halaran Ka
Pasalamatan ang tanan nga
Nahimo Mo Hesus
Salamat sa pag-antos Mo sa krus


Pre-Chorus:

Igabalik ang pagdayeg ko
Diha lamang Kanimo
Sa kinabuhi ko
Hesus O daygon Ka


Verse:

Sa kinabuhi ko simbahon Ka
Sa kinabuhi ko halaran Ka
Pasalamatan ang tanan nga
Nahimo Mo Hesus
Salamat sa pag-antos Mo sa krus


Pre-Chorus:

Igabalik ang pagdayeg ko
Diha lamang Kanimo
Sa kinabuhi ko
Hesus O daygon Ka


Chorus: - (2X)

Kay sama sa ulan
Ginabubo ang gugma Mo
Sama sa adlaw
Mosidlak Ka sa kinabuhi ko
Sama sa ulan
Ginabubo'ng panalangin Mo
Dawaton ko ang tanan Hesus


Verse:

Sa kinabuhi ko simbahon Ka
Sa kinabuhi ko halaran Ka
Pasalamatan ang tanan nga
Nahimo Mo Hesus
Salamat sa pag-antos Mo sa krus


Pre-Chorus:

Igabalik ang pagdayeg ko
Diha lamang Kanimo
Sa kinabuhi ko
Hesus O daygon Ka


Chorus: - (2X)

Kay sama sa ulan
Ginabubo ang gugma Mo
Sama sa adlaw
Mosidlak Ka sa kinabuhi ko
Sama sa ulan
Ginabubo'ng panalangin Mo
Dawaton ko ang tanan Hesus
also see:
RELATED SONGS: