theworshipsongs
UNSAY IGASA
UNSAY IGASA
Unsay igasa ko Kanimo
Tungod sa Imong kaayo
Giluwas Mo ako gikan sa sala
Ug kanunay Imong gipakita
Sa kaayo nga way sukod


Unsaon ko karon pagbalus
Kanimo niining tanan
Giluwas Mo ako gikan sa sala
Ug kanunay Imong gipakita
Sa kaayo nga way sukod
Sa kaayo nga way sukod
also see:
RELATED SONGS: