theworshipsongs
WAY SINALIKWAY
- The Builders -
WAY SINALIKWAY
By: The BuildersVerse 1:

Kinsa kanato ang way kasakit
Kinsa kanato ang wala nag antos
Daw sinalikway kay masalaypon
Apan dunay grasya ang Dios
Ginatanyag kanato


Chorus 1:

Way sinalikway nga tao sa Dios
May puloy-anan Ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas nga Dios


Verse 2:

Kung gikapuyan dumuol karon
Papahulayon sa Dios Amahan
Pagadawaton ikaw igsoon
Tungod dunay grasya ang Dios
Iya kitang gitubos


Chorus 1:

Way sinalikway nga tao sa Dios
May puloy-anan Ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas nga Dios


Bridge:

O mahal nga Dios sud-unga kami
Gikinahanglan namo Ikaw
Sa imong trono ug sa kaluoy
Paglaum among pangandoy


Chorus 2:

Way sinalikway nga tao sa Dios
May puloy-anan Ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas
Way sinalikway nga tao sa Dios
May puloy-anan Ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas nga Dios
also see:
RELATED SONGS: