theworshipsongs
AGNUS DEI (Pastorila)
AGNUS DEI (Pastorila)
Intro: D Em A D A7 D Em Ang na-ha-tawo nga ba-ha-ta A D A Didto sa Betle-he-hem D Em Maoy magluwas sa kata-haw-han A Gb Sa ilang mga sala Bm Em Pagatawgon siya ug Emanuel A D Dios nga nagpakatawo G A Bm Mag antus siya ug mamatay Em Gb G A Aron kita maluwas D Em Ang Kordero nga nagawa-hag-tang A D Sa-ha-sala sa kalibutan Em A D Malu--oy unta sa atong mga sala G Em Gb G B Dawaton ta unya ang kali-----nawalso see:
RELATED SONGS: