theworshipsongs
ANG BITOON SA LANGIT (Pastorila)
ANG BITOON SA LANGIT (Pastorila)
Verse 1: Dm Gm Dm Am Ang bitoon sa langit nga misidlak karon Gm A7 Dm Dili sama kahayag sa kanato midan-ag Gm Dm Am Sa lalom kagabhion gibanwagan kita Bb Gm Asus A7 Sa Mesiya, Sa Mesi--ya Chorus 1: D A Karnero sa sibsibanan D A Tanum sa kaumahan B Em E7 A Nunot kamo kana-ko kay akong hala-ha-ran D A Ug tambor sa musikero D A Lingganay sa simbahan B Em Sadyaon ta king yu-ta E Gbm King masulob-ong yu-ta E7 D Miabot si Jesus ang manunubos A7 D A sa kalibu-tan Verse 2: Dm Gm Dm Am Honi sa katawhan ug kinaiyahan Gm A7 Dm Sarang ba ikatandi n'adtong atong nabati Gm Dm Am Honi sa mga anghel sa nagsibya sila Bb Gm Asus A7 Miabot na, Ang Mesi--ya Chorus 2: D A Karnero sa sibsibanan D A Tanum sa kaumahan B Em E7 A Nunot kamo kana-ko kay akong hala-ha-ran D A Ug tambor sa musikero D A Lingganay sa simbahan B Em Sadyaon ta king yu-ta E Gbm King masulob-ong yu-ta E7 D Miabot si Jesus ang manunubos A7 D A sa kalibu-tan E7 D Miabot si Jesus ang manunubos A7 D sa kalibu-tanalso see:
RELATED SONGS: