theworshipsongs
ANG BITOON SA LANGIT (Pastorila)
ANG BITOON SA LANGIT (Pastorila)Verse 1:

Ang bitoon sa langit nga misidlak karon
Dili sama kahayag sa kanato midan-ag
Sa lalom kagabhion gibanwagan kita
Sa Mesiya, Sa Mesi--ya


Chorus 1:

Karnero sa sibsibanan
Tanum sa kaumahan
Nunot kamo kana-ko kay akong hala-ha-ran
Ug tambor sa musikero
Lingganay sa simbahan
Sadyaon ta king yu-ta
King masulob-ong yu-ta
Miabot si Jesus ang manunubos sa kalibu-tan


Verse 2:

Honi sa katawhan ug kinaiyahan
Sarang ba ikatandi n'adtong atong nabati
Honi sa mga anghel sa nagsibya sila
Miabot na, Ang Mesi--ya


Chorus 2:

Karnero sa sibsibanan
Tanum sa kaumahan
Nunot kamo kana-ko kay akong hala-ha-ran
Ug tambor sa musikero
Lingganay sa simbahan
Sadyaon ta king yu-ta
King masulob-ong yu-ta
Miabot si Jesus ang manunubos sa kalibu-tan
Miabot si Jesus ang manunubos sa kalibu-tan
also see:
RELATED SONGS: