theworshipsongs
AGNUS DEI (17th Mass)
- Mass Song -
AGNUS DEI (17th Mass)
Category: Agnus Dei
Season: Easter Season
Intro: Dm Dm Am Dm Cor- de- ro sa Dios nga Gm/Bb A7 Dm nagawag------tang G7 Am7 Dm Sa mga sala----- sa kali- bu- tan D#dim Em7 Am7 Kaloy-----an mo ka- mi, Dm G Gm A7 kaloy-an mo kami Fm/Ab C Fm/ Em Cm/Eb Cor - de- ro sa Dios nga naga- wag- tang Bb A/C# Sa sa-la sa kalibu----tan, Dm C/E ka- loy- an mo ka-mi Bb/D Bb/F G F Fm C C’ Hata- gan mo ka-mi sa ka-li--naw---------also see:
RELATED SONGS: