theworshipsongs
AGNUS DEI (2nd mass)
- Mass Song -
AGNUS DEI (2nd mass)
Category: Agnus Dei
Season: Ordinary (Set A)
Intro: G- Dm- G- D7 G Dm7/G G Dm7 Cordero sa Dios nga nagawagtang Em7 Am7 D Eb F G Dm7 Sa sala sa kalibutan, kaloy-i kami. G Dm7/G G Cordero sa Dios nga nagawagtang Dm7/G Em7 Am7 D Em7 Sa sa- la sa kalibutan, kaloy-i Am D D/C ka- mi. Bm7 E7 Am7 Cm D B7 E D Corde-----ro sa Dios nga nagawagtang G Dm7/G G Dm7 Em7 Sa sala sa kalibu----tan, hatagi Am D G Dm7/G- G kami sa kali- naw.also see:
RELATED SONGS: