theworshipsongs
AGNUS DEI (2nd mass)
- Mass Song -
AGNUS DEI (2nd mass)
Category: Agnus Dei
Season: Ordinary (Set A)Cordero sa Dios nga nagawagtang
Sa sala sa kalibutan, kaloy-i kami.


Cordero sa Dios nga nagawagtang
Sa sa- la sa kalibutan, kaloy-i ka- mi.


Corde-----ro sa Dios nga nagawagtang
Sa sala sa kalibu----tan, hatagi
kami sa kali- naw.
also see:
RELATED SONGS: