theworshipsongs
AGNUS DEI (5th Mass)
- Mass Song -
AGNUS DEI (5th Mass)
Category: Agnus Dei
Season: Ordinary (Set C)
Intro: Dm-Gm-A7-Dm Dm Gm A7 Dm Cor—de-ro sa Dios nga nagawagtang D7 Gm Sa sa-la sa ka-li-butan, A7 Dm Bb Eb Ab Ka-loy-I ka--loy--i, ka--lo-i A7 A7’ ka--mi. D G F#m7 Bm Am7 Cor—de--ro sa Dios nga na-ga-wagtang D7 Bm Em Sa sa-la sa ka-li-bu----tan, Am7 D G C F Bb Ka--loy--i, ka-loy-i, ka-loy-i Em Gm A7 ka-mi Gm A7 Dm Cor--de--ro sa Dios nga naga-wagtang D7 Gm Sa sa-la sa ka-li-bu--tan, A7 Dm Gm A7 Dm Gm Dm Ha-tagi ka-mi sa ka-li----- naw---.also see:
RELATED SONGS: