theworshipsongs
AGNUS DEI (5th Mass)
- Mass Song -
AGNUS DEI (5th Mass)
Category: Agnus Dei
Season: Ordinary (Set C)Cor—de-ro sa Dios nga nagawagtang Sa sa-la sa ka-li-butan,
Ka-loy-I ka--loy--i, ka--lo-i ka--mi.
Cor—de--ro sa Dios nga na-ga-wagtang Sa sa-la sa ka-li-bu----tan,
Ka--loy--i, ka-loy-i, ka-loy-i ka-mi
Cor--de--ro sa Dios nga naga-wagtang Sa sa-la sa ka-li-bu--tan,
Ha-tagi ka-mi sa ka-li----- naw---.
also see:
RELATED SONGS: