theworshipsongs
AMAHAN NAMO (Vinteres)
- Mass Song -
AMAHAN NAMO (Vinteres)
Category: Our Father
Season: Easter Season
Intro: G- D G D G Amahan namo naa sa langit ka C D7 Pagdaygon ang ngalan Mo G C G Umabot kanamo ang gingharian Mo C Am G Matuman ang pagbuot Mo D7 G Dinhi sa yuta maingon sa langit G Hatagi kami karon C Am Sa among kalan-on sa matag adlaw D7 Ug pasayloon mo kami sa among kasal-anan G D7 kasal-anan G C Sama sab sa pagpasaylo namo A7 D D7 Sa mga nakasala kanamo G D7 Em Am E7 Am Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay D7 G D7 Em Am G D7 G Hinonoa luwasa sa tanang dau- tan D-A- D Em A7 D Kay imo man ang gingharian B7 Em Ang gahum ug ang himaya A7 D- G- D Hangtud sa kahangturanalso see:
RELATED SONGS: