theworshipsongs
AMAHAN NAMO (Vinteres)
- Mass Song -
AMAHAN NAMO (Vinteres)
Category: Our Father
Season: Easter SeasonAmahan namo naa sa langit ka
Pagdaygon ang ngalan Mo
Umabot kanamo ang gingharian Mo
Matuman ang pagbuot Mo
Dinhi sa yuta maingon sa langit
Hatagi kami karon
Sa among kalan-on sa matag adlaw
Ug pasayloon mo kami sa among kasal-anan
Sama sab sa pagpasaylo namo
Sa mga nakasala kanamo
Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay
Hinonoa luwasa sa tanang dau- tan


Kay imo man ang gingharian
Ang gahum ug ang himaya
Hangtud sa kahangturan
also see:
RELATED SONGS: