theworshipsongs
GLORIA (17th Mass)
- Mass Song -
GLORIA (17th Mass)
Category: Gloria
Season: Easter Season
Intro: Bm-Em-A7-D-Bb-D Antipona: D C Himaya sa Dios, Himaya sa Dios G F#m7- Bm7 Em GM7 A7 B Himaya, himaya sa kahitas---------an D7 G Gdim D/F Ug kadait sa iyang mga tawo Bm Em A7 D Dinhi sa yuta, dinhi sa yuta DM7 GM7 F#m Ginoong Dios langitnong Hari Bm Esus E7 Asus Dios Amahan makagagahum sa tanan (Ant) D7 G Asus A7 D Na- gasimba ka--mi ka- nimo A/C# Bm Em A E7 A Nagapasala---mat kami kani------mo G Abdim D Bbdim Bm Nagada—yeg kami kani-----------mo B7 Em A D7 G Em A7 Tungod sa imong hima----------ya. (Ant) Instrumental: Em-Am-Ab-Abaug F-Fm C Dm7 Em7 C7 F Gi------noong Hesu- kris--to bugtong C/E Anak sa Amahan G/F C/E Bb/D Ikaw nga nagawagtang sa sala A/C# sa kalibutan Dm7 Fm C/E Bb/D Em7 Gm7 G7 C Malooy ka kanamo, malooy ka kana------mo Bb /A Eb D/F# Ikaw nga nagalingkod sa too sa Amahan Gm F/A Gm7 Am7 Cm/Bb Eb-C F Dawata ang among panga - mu----------yo (Ant)\ Instrumental: A- Bb- B7 Antipona: B E D/E Himaya sa Dios, Himaya sa Dios A G#m7 C#m F#m E B7 G#7 C#m’ Himaya, himaya sa kahitas------an F#m G#7 Em F#7 Kay ikaw lamang ang santos, ikaw B7 E la---mang ang Ginoo A F#m G#m C#m Ikaw lamang ang labing halangdon, F#7 F#7 Bbdim B7 O Hesu kris---to G#m F#7 B/D# E/D Uban sa Espiritu Santo, diha A/C# E/D sa himaya sa Dios A/C A A#dim E C#m Amaha---n. Amen. A---men. E/D A F#m B A--------------men. Coda: E/B Bdim B7 E D/E Himaya sa Dios, Himaya sa Dios A G#m7 C#m7 Himaya, himaya sa Dios F#m E/G A#dim B7 C# Sa kahitas-----------------------analso see:
RELATED SONGS: