theworshipsongs
KINING LUNGSOD
- Mass Song -
KINING LUNGSOD
Category: Offertory
Season: Easter Season
Intro: F#m Bm C# C#’ F#m Bm Refrain: Kining lungsod nga imong F#m ti- nubos Bm G# C#’ Gikan sa kangitngit sa kasal-anan Bm C# F#m G A-nia’s imong atubangan nagagasa sa Em G#m iyang kakabus C#7 F#m Bm F#m Kining bunga s’among kabudlay Bm G# C# Timailhan s’among-- mga tingu- ha Bm C# F#m G Iga- sa karon kanimo kay i-kaw ang Em A7 naghatag sa tanan. D Em A7 D Dawata langitnong A-mahan ug panalangini, E A F#7 Bm Himoa nga takus sa imong kamaha—lan E7 A Bm E7 Himo-ang santos kay i-kaw ang Ginoo A sa tanan. Intro: F#m-Bm-C#-C#’ F#m Bm Refrain: Kining lungsod nga imong F#m ti- nubos Bm G# C#’ Gikan sa kangitngit sa kasal-anan Bm C# F#m G A-nia’s imong atubangan nagagasa sa Em G#m iyang kakabus C#7 F#m Bm F#m Kining bunga s’among kabudlay Bm G# C# Timailhan s’among--- mga tingu-ha Bm C# F#m G Iga- sa karon kani---mo kay i-kaw ang Em F naghatag sa ta-nan G A B A B’ Kay i-kaw ang nag-hatag sa tana-----n.also see:
RELATED SONGS: