theworshipsongs
KINING LUNGSOD
- Mass Song -
KINING LUNGSOD
Category: Offertory
Season: Easter SeasonRefrain: Kining lungsod nga imong ti- nubos
Gikan sa kangitngit sa kasal-anan
A-nia’s imong atubangan nagagasa sa iyang kakabus
Kining bunga s’among kabudlay
Timailhan s’among-- mga tingu- ha
Iga- sa karon kanimo kay i-kaw ang naghatag sa tanan.
Dawata langitnong A-mahan ug panalangini,
Himoa nga takus sa imong kamaha—lan
Himo-ang santos kay i-kaw ang Ginoo sa tanan.


Refrain: Kining lungsod nga imong ti- nubos
Gikan sa kangitngit sa kasal-anan
A-nia’s imong atubangan nagagasa sa iyang kakabus
Kining bunga s’among kabudlay
Timailhan s’among--- mga tingu-ha
Iga- sa karon kani---mo kay i-kaw ang naghatag sa ta-nan
Kay i-kaw ang nag-hatag sa tana-----n.
also see:
RELATED SONGS: