theworshipsongs
PAGMALIPAYON
- Mass Song -
PAGMALIPAYON
Category: Alleluia
Season: Easter Season
Intro: Am- G- Am- Am Am Dm Am Pagmalipayon lungsod sa Dios, Dm Am Nabanhaw na ang Manunubos F Dm Em Ng’alang kanato gihalad sa Crus, F’ Em’ Am Alle- lu - ia, F Dm Em Alle-luia, alle----luia, F’ --G’ Am Am- G- Am alle-lu- ia--- Am Dm Am May kaluwasan na ang tanan Dm Am Nga namatay sa kasal-anan F Dm Em May kinabuhi ug kabanhawan, F’ Em’ Am Alle- lu - ia, F Dm Em Alle-luia, alle----luia, F’ G’ Am G Am A’ alle- lu- ia---also see:
RELATED SONGS: