theworshipsongs
PAGMALIPAYON
- Mass Song -
PAGMALIPAYON
Category: Alleluia
Season: Easter SeasonPagmalipayon lungsod sa Dios,
Nabanhaw na ang Manunubos
Ng’alang kanato gihalad sa Crus, Alle- lu - ia,
Alle-luia, alle----luia, alle-lu- ia---
May kaluwasan na ang tanan
Nga namatay sa kasal-anan
May kinabuhi ug kabanhawan,, Alle- lu - ia,
Alle-luia, alle----luia, alle- lu- ia---
also see:
RELATED SONGS: