theworshipsongs
PASALAMATAN KO ANG DIOS
- Mass Song -
PASALAMATAN KO ANG DIOS
Category: Recessional
Season: Easter Season
Intro: Em’ Bm’ Em’ Am B7 Pasalamatan ko ang Dios sa bug-os Em kong kalag C D E Uban sa nagkatigum nga kaniya nagmahal E/G# Am D Mga buhat sa iyahang kamot kalipay G ang dala C/E Am B7 C D Dalaygon katingad-an nga way sa--ma Em’ Am B7 Manggihatagon, maloloy-on ang Em Ginoong Dios C D Naghatag ug kalan-on s’yang lungsod Em nga kabus E/G# Am Katawhan nga wa’ mahi-kalimot sa D G kasabutan C/E Am Ang Dios kanunay N’yang B7- Em- Am- Dsus gikahad- lo- kan. D7 G C D Kahadlok alang sa Ginoo matuod G nga sinugdanan C Ug timaan sa kinaadman C#dim G/D Pagkabu- la- han sa naga- su- bay E7 nining dalan C C Bm Em Daygon ta ang Dio----s sa Am D7 G G7 kahangtu------ra---n C Bm Em Daygon ta ang Dio----s sa Am D7 G G7 C kahangtu------ra---n A-Eb-G-Eb-G-G-G’also see:
RELATED SONGS: