theworshipsongs
PASALAMATAN KO ANG DIOS
- Mass Song -
PASALAMATAN KO ANG DIOS
Category: Recessional
Season: Easter SeasonPasalamatan ko ang Dios sa bug-os kong kalag
Uban sa nagkatigum nga kaniya nagmahal
Mga buhat sa iyahang kamot kalipay ang dala
Dalaygon katingad-an nga way sa--ma
Manggihatagon, maloloy-on ang Ginoong Dios
Naghatag ug kalan-on s’yang lungsod nga kabus
Katawhan nga wa’ mahi-kalimot sa kasabutan
Ang Dios kanunay N’yang gikahad- lo- kan.
Kahadlok alang sa Ginoo matuod nga sinugdanan
Ug timaan sa kinaadman
Pagkabu- la- han sa naga- su- bay nining dalan
Daygon ta ang Dio----s sa kahangtu------ra---n
Daygon ta ang Dio----s sa kahangtu------ra---n
also see:
RELATED SONGS: