theworshipsongs
SANCTUS (17th Mass)
- Mass Song -
SANCTUS (17th Mass)
Category: Sanctus
Season: Easter Season
Intro: D- E- D- E D /B E Santos, santos, santos Gm/Bb A D Aaug’ Ginoong Dios sa kagahuman D /B Gm/Bb A Puno ang langit ug yu--------ta E/G# A Em A G Sa i-------- mong hi-ma- ya Ho-sa- na, F#7 hosana Bm7 Gm/Bb D/A Am7 Sa kahitas-an, Hosana, hosana, DM7 Am hosana G F# Daygon ang naga-anhi sa ngalan Bm7 Gm/Bb sa Ginoo D/A Am7 DM7 DM7 Hosana, hosana, hosan-----na-----.also see:
RELATED SONGS: