theworshipsongs
SANCTUS (17th Mass)
- Mass Song -
SANCTUS (17th Mass)
Category: Sanctus
Season: Easter SeasonSantos, santos, santos
Ginoong Dios sa kagahuman
Puno ang langit ug yu--------ta
Sa i-------- mong hi-ma- ya Ho-sa- na, hosana
Sa kahitas-an, Hosana, hosana, hosana
Daygon ang naga-anhi sa ngalan sa Ginoo
Hosana, hosana, hosan-----na-----.
also see:
RELATED SONGS: