theworshipsongs
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)Chorus:

Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Alelu-u-ya


Verse 1:

Ang Ginoo naghatag ug kaluwasan
Dalaygon siya labaw sa tanan


Chorus:

Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Alelu-u-ya


Verse 2:

Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios
Amahan ug Anak ug Espiritu


Chorus:

Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Alelu-u-ya
also see:
RELATED SONGS: