theworshipsongs
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
Key of Em
BPM: 125
Intro: Am D7 Gsus G Chorus: Em G D Aleluya, Aleluya, Aleluya, G Am D7 Gsus G Aleluya, Alelu----u----ya Verse 1: C Bm Ang Ginoo naghatag ug kaluwasan C B B7 Dalaygon siya labaw sa tanan Chorus: Em G D Aleluya, Aleluya, Aleluya, G Am D7 Gsus G Aleluya, Alelu----u----ya Verse 2: C Bm Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios C B B7 Amahan ug Anak ug Espiritu Chorus: Em G D Aleluya, Aleluya, Aleluya, G Am D7 Gsus G Aleluya, Alelu----u----yaalso see:
RELATED SONGS: