theworshipsongs
ANG PULONG MO
- Victory Band -
ANG PULONG MO
By: Victory BandVerse:

Adunay panahon nga
Ako maga-uga
Sa akong pagsimba
Kanimo O Dios ko
Kung akong hinumduman
Ang mga nabuhat Mo
Dili ko makapugong
Pagdayeg Kanimo


Chorus 1:

Ang Pulong Mo
Ang hinungdan nga ako
Magapadayon
Sa pag-alagad Kanimo
Aron akong matuman
Ang kabubut-on Mo'ng
Kinabuhion ang pulong Mo


Verse:

Adunay panahon nga
Ako maga-uga
Sa akong pagsimba
Kanimo O Dios ko
Kung akong hinumduman
Ang mga nabuhat Mo
Dili ko makapugong
Pagdayeg Kanimo


Chorus 1:

Ang Pulong Mo
Ang hinungdan nga ako
Magapadayon
Sa pag-alagad Kanimo
Aron akong matuman
Ang kabubut-on Mo'ng
Kinabuhion ang pulong Mo


Chorus 2:

Ang Pulong Mo
Ang hinungdan nga ako
Magapadayon
Sa pag-alagad Kanimo
Aron akong maangkon
Ang kinabuhing dayon
Nga gisaad Mo
Sa pulong Mo


Bridge 1:

Moundang ba ako
Sa pagdayeg ko Kanimo
Kon naginhawa ko ang hangin
Nga gikan Kanimo
Moundang ba ako
Sa akong pagtuo
Kon nasayod kung ako
Gipakamatyan Mo


Bridge 2:

Ang pulong Mo
Ang kinabuhi ko


Chorus 1:

Ang Pulong Mo
Ang hinungdan nga ako
Magapadayon
Sa pag-alagad Kanimo
Aron akong matuman
Ang kabubut-on Mo'ng
Kinabuhion ang pulong Mo


Chorus 2:

Ang Pulong Mo
Ang hinungdan nga ako
Magapadayon
Sa pag-alagad Kanimo
Aron akong maangkon
Ang kinabuhing dayon
Nga gisaad Mo
Sa pulong Mo


Tag: - (2X)

Nga gisaad Mo
Sa pulong Mo


also see:
RELATED SONGS: