theworshipsongs
DAYGON TA ANG GINOO
DAYGON TA ANG GINOOI:

Daygon ta ang Ginoo
Uban sa mga bag-ong awit
Ang kalipay ta ising-git
Ang Ginoo labing hingpit
Daygon ta ang Ginoo
Uban sa mga instrumento
Ang kalipay ta isa-yaw
O bulahang adlaw


KORO:

Tugtuga na ang gitara
Ipalanog na ang trumpeta
Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta
Tugtuga na ang gitara
Ipalanog na ang trumpeta
Salamat Gino--o, sa Imong kaayo


II:

Daygon ta ang Ginoo
Siya tuburan sa kaayo
Sa pasaylo'g paghigug-ma
Wa nay sama Kaniya
Daygon ta ang Ginoo
Uban sa katawa'g hudyaka
O Hari sa mga hari
Sa langit ug yuta


KORO:

Tugtuga na ang gitara
Ipalanog na ang trumpeta
Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta
Tugtuga na ang gitara
Ipalanog na ang trumpeta
Salamat Gino--o, sa Imong kaayo


III:

Daygon ta ang Ginoo
Tungud sa Iyang kagahuman
Ang Iyang mga binu-hat
Ang tanang katingalahan
Daygon ta ang Ginoo
Tungud ni Maria nga Birhen
O babaye sa kahing-pit
O rayna sa langit


KORO:

Tugtuga na ang gitara
Ipalanog na ang trumpeta
Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta
Tugtuga na ang gitara
Ipalanog na ang trumpeta
Salamat Gino--o, sa Imong kaayo
Salamat Gino--o, sa Imong kaayo
also see:
RELATED SONGS: