theworshipsongs
DAYGON TA ANG GINOO
DAYGON TA ANG GINOO
Key of G
BPM: 115
Intro: C D G Em Am D7 Gsus G I: G D Daygon ta ang Ginoo Em Bm uban sa mga bag-ong awit C G Em Ang kalipay ta ising-git Am D7 ang Ginoo labing hingpit G D Daygon ta ang Ginoo Em Bm uban sa mga instrumento C G Em Ang kalipay ta isa-yaw Am D7 Gsus G O bulahang adlaw KORO: C D G Tugtuga na ang gitara C D G Ipalanog na ang trumpeta C D G Em Am D Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta C D G Tugtuga na ang gitara C D G Ipalanog na ang trumpeta C D G Em Am D G D Salamat Gino---o, sa Imong kaayo II: G D Daygon ta ang Ginoo Em Bm Siya tuburan sa kaayo C G Em Sa pasaylo'g paghigug-ma Am D7 wa nay sama Kaniya G D Daygon ta ang Ginoo Em Bm uban sa katawa'g hudyaka C G Em O Hari sa mga hari Am D7 Gsus G sa langit ug yuta KORO: C D G Tugtuga na ang gitara C D G Ipalanog na ang trumpeta C D G Em Am D Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta C D G Tugtuga na ang gitara C D G Ipalanog na ang trumpeta C D G Em Am D G D Salamat Gino---o, sa Imong kaayo III: G D Daygon ta ang Ginoo Em Bm tungud sa Iyang kagahuman C G Em Ang Iyang mga binu-hat Am D7 ang tanang katingalahan G D Daygon ta ang Ginoo Em Bm tungud ni Maria nga Birhen C G Em O babaye sa kahing-pit Am D7 Gsus G O rayna sa langit KORO: C D G Tugtuga na ang gitara C D G Ipalanog na ang trumpeta C D G Em Am D Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta C D G Tugtuga na ang gitara C D G Ipalanog na ang trumpeta C D G Em Am D G Salamat Gino---o, sa Imong kaayo C D G Em Am D G Salamat Gino---o, sa Imong kaayoalso see:
RELATED SONGS: