theworshipsongs
KASAMA NATIN ANG DIOS
KASAMA NATIN ANG DIOSUmawit ka sa gitna ng yong mga problema
Ang suliranin ay huwag mong intindihin
Lumaban ka sa mga pagsubok
Kumilos ka sa mga problema
Huwag mag-alala, May kasama ka,
Di ka nya iiwan, Magpakailan man


Kasama natin ang Dios
Di ako mag-alala, Di ako mababalisa
Kasama natin ang Dios
Dumaan man ako sa apoy, Di ako masusunog
Dumaan man ako sa ilog, Di ako malulunod


Umindak ka sa gitna ng yong mga problema
Ang suliranin ay huwag mong intindihin
Lumaban ka sa mga pagsubok
Kumilos ka sa mga problema
Huwag mag-alala, May kasama ka,
Di ka nya iiwan, Magpakailan man


Kasama natin ang Dios
Di ako mag-alala, Di ako mababalisa
Kasama natin ang Dios
Dumaan man ako sa apoy, Di ako masusunog
Dumaan man ako sa ilog, Di ako malulunod


Lumaban ka sa gitna ng yong mga problema
Ang suliranin ay huwag mong intindihin
Lumaban ka sa mga pagsubok
Kumilos ka sa mga problema
Huwag mag-alala, May kasama ka,
Di ka nya iiwan, Magpakailan man
also see:
RELATED SONGS: