theworshipsongs
PUN-A AKO
- Jerome Suson -
PUN-A AKO
Artist: Jerome SusonVerse:

Biraha ako balik diha Kanimo
Luwasa ako gikan sa akong pagpakasala
Kasing-kasing ko
Hikapa O Ginoo
Himu-a nga maputli
Sa atubangan Mo


Pre-Chorus:

Hinlo-i ang akong mga kalapasan
Oh Dios punu-a
Kining uhaw nakong dughan


Chorus:

Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang Espiritu
Himu-a nga magakayo kining dughan
Sa Imong gahum
Ug sa Imong presensya
Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang Espiritu
Pun-a ako


Verse:

Biraha ako balik diha Kanimo
Luwasa ako gikan sa akong pagpakasala
Kasing-kasing ko
Hikapa O Ginoo
Himu-a nga maputli
Sa atubangan Mo


Pre-Chorus:

Hinlo-i ang akong mga kalapasan
Oh Dios punu-a
Kining uhaw nakong dughan


Chorus: - (2X)

Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang Espiritu
Himu-a nga magakayo kining dughan
Sa Imong gahum
Ug sa Imong presensya
Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang Espiritu
Pun-a ako


Tag:

Balaang Espiritu
Pun-a ako


Ending:

Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang Espiritu


also see:
RELATED SONGS: