theworshipsongs
DAYGON TA ANG GINOO
DAYGON TA ANG GINOO
Key of C
BPM: 115
Intro: F G C Am Dm G7 Csus C I: C G Daygon ta ang Ginoo Am Em uban sa mga bag-ong awit F C Am Ang kalipay ta ising-git Dm G7 ang Ginoo labing hingpit C G Daygon ta ang Ginoo Am Em uban sa mga instrumento F C Am Ang kalipay ta isa-yaw Dm G7 Csus C O bulahang adlaw KORO: F G C Tugtuga na ang gitara F G C Ipalanog na ang trumpeta F G C Am Dm G Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta F G C Tugtuga na ang gitara F G C Ipalanog na ang trumpeta F G C Am Dm G C G Salamat Gino---o, sa Imong kaayo II: C G Daygon ta ang Ginoo Am Em Siya tuburan sa kaayo F C Am Sa pasaylo'g paghigug-ma Dm G7 wa nay sama Kaniya C G Daygon ta ang Ginoo Am Em uban sa katawa'g hudyaka F C Am O Hari sa mga hari Dm G7 Csus C sa langit ug yuta KORO: F G C Tugtuga na ang gitara F G C Ipalanog na ang trumpeta F G C Am Dm G Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta F G C Tugtuga na ang gitara F G C Ipalanog na ang trumpeta F G C Am Dm G C G Salamat Gino---o, sa Imong kaayo III: C G Daygon ta ang Ginoo Am Em tungud sa Iyang kagahuman F C Am Ang Iyang mga binu-hat Dm G7 ang tanang katingalahan C G Daygon ta ang Ginoo Am Em tungud ni Maria nga Birhen F C Am O babaye sa kahing-pit Dm G7 Csus C O rayna sa langit KORO: F G C Tugtuga na ang gitara F G C Ipalanog na ang trumpeta F G C Am Dm G Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta F G C Tugtuga na ang gitara F G C Ipalanog na ang trumpeta F G C Am Dm G C Salamat Gino---o, sa Imong kaayo F G C Am Dm G C Salamat Gino---o, sa Imong kaayoalso see:
RELATED SONGS: